RPS/SAP

Rencana Pembelajaran Semester semua mata kuliah di Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir (klik di sini)